Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van Vlot Logistics 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor Vlot Logistics geen modegril. Innovatie en duurzaamheid zitten in ons DNA. Binnen ons familiebedrijf werken we al generaties lang aan een groene toekomst.

Dagelijks laten we sporen na in het milieu en onze leefomgeving. We zien het als onze plicht hier zorgvuldig mee om te gaan en goed na te denken over wat we aan toekomstige generaties willen nalaten. Binnen Vlot Logistics krijgt duurzaam ondernemen op diverse manieren aandacht.

Milieu

We zijn zuinig op onze omgeving. Op tal van fronten proberen we schade aan onze bedrijfsmiddelen en onze omgeving zo veel mogelijk te voorkomen. Waar mogelijk proberen we afval terug te dringen. Afval dat onvermijdelijk is, wordt op verantwoorde wijze afgevoerd.

Daarnaast zetten we in op het hergebruik van afvalstromen. Zo hebben we in eigen beheer een systeem ontwikkeld om piepschuim, een veelgebruikt verpakkingsmateriaal van onze klanten, te verwerken tot een herbruikbaar verpakkingsproduct.

De daken van onze locaties in Schelluinen en Sliedrecht liggen vol met zonnepanelen en leveren stroom genoeg voor meer dan 365 huishoudens.

Innovatie in mobiliteit

Onder de zorg voor milieu verstaan wij ook innovaties in mobiliteit. Binnen de transportsector is Vlot Logistics een van de voorlopers op het gebied van 100% zero-emissie. We investeren volop in elektrisch transport en (verhuis)vervoer. De laatste ontwikkeling is de toepassing van waterstof. We werken mee aan een proefproject dat voorziet in de omschakeling van diesel naar waterstof.

De inzetbaarheid van onze medewerkers

Het verbeteren en optimaliseren van de inzetbaarheid van onze medewerkers is één van de pijlers van het duurzaamheidsbeleid van Vlot Logistics. We bieden een veilige, gezonde en uitdagende werkomgeving waar medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.

Ons doel is meer werkplezier, minder ziekteverzuim en daardoor een hogere arbeidsproductiviteit. Met ons vitaliteitsprogramma spelen we in op maatschappelijke factoren. Mensen zullen steeds langer doorwerken, waardoor de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen wendbare en flexibele bedrijven én medewerkers.

Sociaal ondernemen

Vlot Logistics werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties om mensen met een uitkering of arbeidsbeperking aan werk te helpen. In samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden hebben we inmiddels diverse mensen met een uitkering een vaste baan kunnen bieden. Daarnaast hebben we werkervaringsplaatsen speciaal voor cliënten van het Leger des Heils.

Bekijk ook deze onderwerpen

Onze mogelijkheden zijn uitgebreid