Erkend leerbedrijf

Jouw opleiding, jouw werk, jouw toekomst

Vlot Logistics Academy

Met de Vlot Logistics Academy werken we voortdurend aan het up to date houden van de kennis binnen onze branche én geven we leerlingen de gelegenheid om bij ons ervaring op te doen en het vak te leren. De Vlot Logistics Academy is een verzamelnaam voor alles wat we binnen ons bedrijf doen op het gebied van opleidingen, instrueren en kennis overbrengen. Het gaat daarbij onder meer om:

BBL- leerlingen ondersteunen bij het opdoen van praktijkervaring

Voor onze Beroeps Begeleidende Leerweg ondersteunen wij leerlingen gedurende de opleiding. Op de werkvloer begeleiden de praktijkopleiders en mentoren de leerlingen. Voor de leerlingen is er elk half jaar een evaluatiemoment.

Code 95 rijdend personeel

Aan de hand van het opleidingsoverzicht geven we invulling aan de nascholingsuren, bijdragen aan de veiligheid, de competenties van de medewerkers en aan de bedrijfsdoelstellingen.

Doorstroom rijopleiding BE,C of CE

Op dit gebied besteedt Vlot Logistics veel aandacht aan het bijscholen van medewerkers. We geven hen zo de kans zich verder te ontwikkelen. Hiervoor hebben we een eigen trainingsruimte ontwikkeld.

Wat doen wij voor leerlingen, voorlichting en scholen in de regio:

 • Bieden BBL leerwerkplekken voor MBO 1 t/m MBO 4 (Assistent logistiek, logistiek medewerker, logistiek Teamleider ,Supervisor en Chauffeur wegvervoer en diverse stage mogelijkheden administratief).
 • Bieden MBO BOL stage plekken aan voor diverse opleidingen, zowel kantoor als logistieke functies.
 • Bieden snuffelstages aan om toekomstige studentente enthousiasmeren voor het logistieke vak.
 • Begeleiden BBL Leerlingen en stagiaires d.m.v. praktijkbegeleiders.
 • Verzorgen voor VMBO oriënterende stage plaatsen voor kennismaking met de sector.
 • Werken mee aan diverse campagnes van STL voor promotie transport en logistiek.
 • Geven voorlichting (gastlessen) op aanvraag ( VMBO en MBO).
 • Werken mee aan themaweken op school indien transport of innovatief gerelateerd.
 • Werven en voorlichting geven op MBO markten en opendagen voor ons zelf en toelichten van de mogelijkheden in onze sector.
 • We zijn Examenlocatie voor praktijkexamens MBO 2 en 3 Chauffeur Wegvervoer en logistiek medewerker en Teamleider.
 • Het ondersteunen als 2e examinator op locatie of in eigenbedrijf voor MBO praktijk examens.
 • Verzorgen locatie rondleidingen VMBO en MBO leerlingen voor kennismaking met de sector transport en logistiek.
 • Verzorgen ruimte voor vergadering en rondleidingen voor leraren MBO, om inzicht te geven in de praktijk (en ons bedrijf).
 • Ondersteunen moeilijk lerende leerlingen of doelgroepen in schoolopdrachten.
 • Ondersteunen en nemen deel aan evenementen zoals Game-on en Alblasserwaard on-stage om de logistiek te promoten.

Bekijk ook deze onderwerpen

Van een paard en wagen tot een wagenpark van tientallen vrachtauto’s en bestelbussen.